Congres Endodontische herbehandeling 2012

Op vrijdag 5 oktober 2012 organiseerde Bureau Kalker het congres 'Endodontische herbehandeling' in congrescentrum Het Spant in Bussum.

Drie zeer vakkundige sprekers met nieuwe inzichten, technieken en materialen hebben gesproken.

Marga Ree

Michiel de Cleen

Tony Hoskinson

Het volledige congresprogramma treft u aan op: www.herbehandeling.nl

Aan het congres hebben 556 tandartsen deelgenomen