Tandletsel

Op 30 oktober 2015 organiseerde Bureau Kalker in Congresgebouw Spant in Bussum het Congres Tandletsel. Aan het congres hebben 710 tandartsen deelgenomen.

Vier zeer ervaren sprekers hebben tijdens deze goed doordachte congresdag een update over diagnostiek en behandeling van tandletsels gepresenteerd. Wat is er gebeurd? Wat is de schade aan de pulpa en parodontium? Zijn er bijkomende letsels? Moet ik snel ingrijpen of kan ik beter wachten? Allemaal vragen die bij het eerste bezoek gesteld en beantwoord moeten worden.

Jacques Baart, Marga Ree, Michiel de Cleen en Dr. Martin Trope (VS) hebben aan de hand van talrijke praktijkvoorbeelden laten zien dat de eerste hulp bij tandletsel goed en betrouwbaar in de algemene praktijk kan worden uitgevoerd. Of het nu gaat om een kroonfractuur, luxatie of avulsie; U bent als tandarts de aangewezen persoon voor de eerste opvang.

Bijna een kwart van alle twaalfjarigen heeft op die leeftijd een beschadiging van één of meer van de blijvende gebitselementen opgelopen! Maar omdat tandletsels zich onverwacht en in veel verschillende gedaantes voordoen, is het voor de tandarts lastig om ervaring in de diagnostiek en behandeling ervan op te doen.

Het volledige programma van het congres Tandletsel treft u aan op www.tandletsel.info.